सुचिकृत भएकामध्ये दुई तिहाई संस्थापक शेयर

maitrinews

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कुल सेयरमध्ये दुई तिहाई (करिब ६५ प्रतिशत) संस्थापक सेयर रहेको छ भने सार्वजनिक रुपमानिष्काशनभएको साधारण सेयरको संख्या एक तिहाई (करिब ३५ प्रतिशत) मात्र रहेको छ । संस्थापक सेयरलाई दोस्रो बजारमाकारोबार गर्नको लागि धेरै प्रतिबन्धहरु रहेकोले यो सेयर गैर—कारोबारीय सेयरको रुपमा लिइन्छ भने साधारण सेयरलाई कारोबारीय सेयर भनिन्छ । हालसम्मको प्रावधानअनुसार बैंक तथावित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर ५ वर्षसम्मविक्रीगर्न नपाउने र त्यसपछिपनिविक्रीगर्दा संस्थापक समुहमा नै रहने गरीविक्रीगर्नुपर्ने बाध्यात्मकअवस्था छ । त्यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थापकसेयर ३ वर्षसम्मविक्रीगर्न नपाउने तथाकर्मचारी रउद्योग प्रभावित क्षेत्रकावासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयरमा ३ वर्षसम्मकारोबार गर्न नपाउनेप्रतिबन्धित समय९ीयअपष्लन एभचष्यम०राखिएकोले ती सेयरहरु सो अवधिपश्चात् मात्रकारोवारमाआउनसक्छन् । साथै संस्थापकहरुको सेयर लगानी दीर्घकालीनप्रकृतिको हुनेभएको र यस सेयरको कारोबार प्रतिबन्धात्मकअवस्थामामात्रहुने गर्दछ । यसले गर्दाकारोबार गर्ने समयमामात्र संस्थापक सेयरको अभौतिकीकरण गर्ने प्रवृतिले यो सेयरको अभौतिकीकरण अनुपात न्यून रहनगएको हो ।