ब्रम्हाःका स्वरुप आमा

maitrinews

बुद्ध भन्नुहुन्छ ,

ब्रम्हाः ति माता पितरो, पुव्वाचतियाति व्वुच्चरे,
आहुनेयो च पुत्तानन् , पजाय अनुकम्पका ।
अर्थात्
आमाबुबा ब्रम्हा समान हुन् , आमाबुबा नै पहिलो गुरु पनि हो , सदैव दिन योग्य व्यक्तिहरु हुन् , आमाबुबा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफ्ना सवै सन्तानलाई समान व्यवहार गर्छन् ।
जसरी ब्रम्हाका चारवटा मुखाकृति हुन्छ, त्यस्तै आमामा आफ्ना सन्तानप्रति चार गुणहरुबाट भरिपूर्ण हुन्छ । ती हुन् , मैत्री, करुणा, मुद्धिता र उपेक्षा ।
सन्तानपति सदैव आमाले मैत्रीपर्ण व्यवहार गर्दछन् । हरक्षण सन्तानको भलो चिताउने आमा नै हुन्छिन् । त्यस्तै आफ्ना सन्तानप्रति कहिल्यै केही नराम्रो नहोस् भनि प्राथना गर्ने, सन्तानको विषयमा चिन्ता गर्ने पनि आमा नै हुन् । सवै आमाका लागि आफ्ना सन्तान जति नराम्रो भएपनि प्यारो हुन्छ । जसरी आमाबुबाले सन्तानलाई हुर्काउने क्रममा आफूसँग भए नभए पनि सन्तानको इच्छा परा गर्छन् त्यस्तै छोराछोरीले पनि आमाबबालाई दिन योग्य छ । उहाँहरुको इच्छा पूरा गर्नु सन्तानको कर्तव्य हो ।
यस्ता अतुलनीय गुणबाट सम्पन्न आमाबुबाको गुणस्मरण सदा गनुपर्छ ।
वसल र पराभव सूत्रमा भनिएको छ, जुन सन्तानले आफूले सकेको अवस्थामा पनि आफ्ना आमा बुबाको स्याहार सुसार गर्दैन, पालनपोषण गदैंन भने त्यो जस्तो नराम्रो व्यक्ति अरु कोही हुँदैन । सन्तान जव हुर्किदै जान्छ, आफू सक्षम सबल बन्छ तव आमाको त्याग, तपस्यालाई वेवास्ता गर्न थाल्छ । तर जसले आमाबुबाको आशिर्वाद प्राप्त गर्न सक्दैन , उसले जीवनमा कहिल्यै सुख शान्ति पाउँन सक्दैन । आमा बुबालाई सेवा गर्नु नै सत्पुरुष धमैको पहिलो धर्म हो ।
ब्रम्हाको स्वरुप आमाको महिमाको अपार छ । मातृ वात्सल्य अतुलनीय स्वर्ग हो । आमा सवैकी पहिलो गुरु हो । आमा समान तीर्थ अरु छैन । आमा बुबालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने , अपहेलना गर्ने सन्ताको पतन अवश्म्भावी छ । त्यो सनतानको लागि ठूलो दुभाग्य हो । भगवान बुद्धले मंगल सूत्रमा भन्नु भएको छ, मातापितु उपत्थानं एतं मंगल मुत्तमं । आमाबुबाको उपस्थान गर्नु, सेवाटहल गर्नु जीवनको मंगलमध्येको एक हो ।
त्यसैले जन्मदाता आमाको गणस्मरण गर्न ,भक्तिभाव दर्शाउनका लागि आमाको मुख हेर्ने दिन एक दिनमा मात्र सिमित नरखी सदाका लागि गर्नुपर्छ । आमाबाबको सेवा सम्मान गर्नाले उहाँहरुको आशिवार्द प्राप्त हुन्छ । जसले हाम्रो जीवनलाई कल्याणकारी बनाउँछ ।