लुम्बिनी भ्रमणवर्षको शुभारम्भ, राष्ट्रपतिद्वारा लुम्बिनी घुम्न निम्तो

maitrinews

रुपन्देही ।    लुम्बनिी भ्रमण वर्ष २०७६ शुभारम्भ गरएिको छ । राष्ट्रपती विद्यिादेवी भण्डारीले लुम्बिनीमा आज आयोजति बुद्धपूर्णमिा तथा   लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ शुभारम्भ कार्यक्रममा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष शुरु भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

उहाँले संसारभरका बौद्धमार्गीलाई बुद्धको जन्मभूम लुम्बिनी घुम्न आउन नमिन्त्रणा गर्नुभएको छ । लुम्बिनीको वकिासले प्रदेश नं ५ लाई समृद्ध बनाउन सकारात्मक भूमकिा नर्विाह गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लुम्बिनीलाई वश्विशान्तकिो केन्द्र लुम्बनिी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नु अहलिेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीयवासीको सहयोग र सहकार्यलाईसँगै लएिर अघि बढ्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपती भण्डारीले गुरुयोजना छटिो पूरा गर्न लुम्बिनी वकिास कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बुद्धस्थललाई जोडेर आन्तरकि पर्यटकीय परपिथ र बाह्य मुलुकसँग जोडेर वृहत पर्यटकीय परपिथ नर्मिाण गर्न सकनिे भएकाले सरकारलाई ध्यान दनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले बुद्धपूर्णमिालाई वैशाख दविसका रुपमा वश्विभर मनाउने वातावरणका लाग पहल गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दनिुभयो । लुम्बिनी क्षेत्रलाई वश्विस्तरको शैक्षकि केन्द्रको रुपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपती  िभण्डारीले लुम्बिनी क्षेत्रमा शान्ती स्थरिताकायम गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।