प्रविधिको विकाससँगै नयाँ पुस्ताले विर्सिए पानीघट्ट