कालिमाटीस्थित विषादी विश्लेषण प्रयोगशालाको निरीक्षण