शान्ति सम्झौताको त्यो कडी, जसले जोड्दैछ फुटेका माओवादी