सन्दर्भ : उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन

उपराष्ट्रपति निर्वाचन : ‘संविधानको सर्वाेच्चता र रक्षा नै प्रमुख कार्यभार हो’