देश बनाउँने हामीले हो, विदेशीले होइन भन्ने भावनाले काम गरौँ देश बन्छः सरोजकाजी तुलाधर