८३ पृष्ठको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी (के–के छन् प्रावधान हेर्नुहोस्)

काठमाडौँ , १२ असोज । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा स्वचछता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागु गरेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता यस्तो छ ।

file:///C:/Users/Dr.%20Ajaya%20Kranti/Downloads/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE,%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AF.pdf