राजस्व संकलन २२ प्रतिशतले वृद्धि

maitrinews

काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको भदौ सम्ममा सरकारी राजस्व संकलन २२ प्रतिशतले बढेको छ जनाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ भाद्र महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य ३६ अर्व ६७ करोड ९१ लाख ३९ हजार रहेकोमा ३५ अर्व २७ करोड ३ लाख ४९ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा ९६ प्रतिशतको प्रगति भएको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्षको असुलीको तुलनामा यसपटक २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । शिर्षकगत रूपमा हेर्दा आयकर तर्फ १४ अर्व २३ करोड १७ लाख ११ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर १२ अर्व ८९ करोड ९६ लाख ८३ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ ७ अर्व ७३ करोड २० लाख १६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ ९२ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ ९७ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः १५ करोड ६५ लाख ८४ हजार र २५ करोड ३ लाख ६१ हजार संकलन भएको छ ।
शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ७३ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २३ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २२ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागकालाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि २ खर्व ९९ अर्व ९१ करोड ३७ लाख ४५ हजार लक्ष्य तोकिएको छ ।