सांसदको सम्मानमा रात्रि भोज सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम