विचारले निर्देशित गरेको दलले मात्रै मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यो दल भनेको एमाले होः रचना खड्का, एमाले नेतृ