झापामा ६४ अर्बको औद्योगकि पार्क शिलान्यास

maitrinews

 

झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शलिान्यास झापाको चाइना(नेपाल फ्रेन्डसीप इन्डस्ट्रयिल पार्क फेर िचर्चामा छ।

दमक तथा आसपासका गौरादह नगरपालकिा र कमल गाउँपालकिाका एकीकृत जग्गामा बनाउने भनएिको पार्कको चर्चा शुरू भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

दमक क्लनि इन्डस्ट्रयिल पार्क प्राललिाई प्रम ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको गत वर्षको बैठकले वस्तिृत परयिोजना प्रतविेदन नर्मिाण गर्न दनिे नर्णिय गरेको हो।

उक्त बैठकले पार्क नर्मिाण गर्नका ६४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको थयिो।
कहाँ बन्छ पार्क ?

दमक नगरपालकिाका प्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार दमक नगरपालकिाको दक्षणिमा वार्ड नं १०, कमल गाउँपालकिा वार्ड नं ७ तथा गौरादह नगरपालकिा वार्ड नं ५ को केही भाग जोडेर प्रस्तावति पार्क बन्न लागेको हो।

अहलिे अधग्रिहण भइसकेको करबि नौ सय ४२ बघिा जमनिको अधकिांश भागमा जङ्गल थयिो।

रतुवा खोलाले काटेको जमनिलाई खेतीयोग्य बनाई केही स्थानीयवासीले भोग चलन गर्दै आएका छन्।

पार्क नर्मिाण गर्नका लाग िकरबि २१ सय बघिा चाहनिेमा अन्य जग्गाको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको ओलीले जानकारी दएि।

सन् २०१७ मा चीनबाट एउटा टोली आएर उक्त जग्गा अवलोकन गरेको थयिो। तर पार्क नर्मिाणको कामले गत िलएिन।
पार्कका लाग िपहलिो चरणमा सात सय बघिा जमनिमा ६४ अर्ब रुपैयाँ चनियिाँ कम्पनीलाई लगानी गर्नका लाग िबोर्डले स्वीकृत िदएिको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधकिारीले बताए।

पार्क नर्मिाणका लाग िचीनको ल्हासा इकोनोमकि एण्ड टेक्नोलोजी डेभेलप्मेन्ट जोन जङि(पङि ज्वाइन्ट क्रएिसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलप्मेन्ट कम्पनी लमिटिेडलाई लगानी गर्न स्वीकृत िदएिको लगानी बोर्डले जारी गरेको वज्ञिप्तमिा जनाइएको छ।
पहलिो चरणको काम यही असोज महनिादेख िथालनिे बताइएको छ।

पहलिो चरणको कामपछ िथप जग्गामा अरू कामका लाग ितीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहने अनुमान गरएिको अधकिारीले बताए।
कस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन् ?

औद्योगकि पार्क नर्मिाणपछ िचीनमा स्थापति बहुराष्ट्रयि कम्पनीहरू नेपाल आउने औद्योगकि क्षेत्र व्यवस्थापन लमिटिेडका अध्यक्ष नन्दकशिोर बस्नेतले बताए।

उनका अनुसार चीनमा भएका सवारीसाधन, मोबाइल फोन तथा अन्य वद्यिुतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू नेपाल आउने छन्।

एक कलिोमटिर चौडाइ र लम्बाइ नौ कलिोमटिर भएको क्षेत्रमा पार्क बन्ने बस्नेतले बताए।

उनले भने, ूपहलिो चरणको कामका लाग िकुनै बाधा अवरोध छैन। बीचमा पर्ने रतुवा खोलालाई संरक्षण गर्दै पार्कको नर्मिाण हुन्छ।ू

उनले भने, ूनजकिको कोलकाता बन्दरगाहमार्फत् अन्य मुलुकमा सामान नर्यिात गर्नका लाग िचीनले स्थान खोजरिहेको थयिो।ू

उनका अनुसार दश वर्ष पार्क नर्मिाणको अवध िर ४० वर्ष चनियिाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछ िनेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

पार्क नर्मिाणका लाग िउपलब्ध गराइएको जमनिबाहेक नेपालको थप लगानी नहुने बस्नेतले बताए।

वकिास नर्मिाणका कामले गत िलनि नसकरिहेको अवस्थामा उक्त पार्क नर्मिाणको कामले गत िलनि सक्ने कुरामा आशङ्का व्याप्त छ।

स्थानीय तहका नेतृत्व समयमा नर्मिाण हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्छन्।

दमक नगरपालकिाका प्रमुख ओलीले भने, ूनेपाली ठेकेदार प्रयोग गरेर हो भने त शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ। तर चनियिाँ कम्पनी नै बनाउने जम्मिा लयिो भने समयमै बन्ला।ू

कमल गाउँपालकिाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले पन िनर्मिाणकै वषियमा आशङ्का रहेको बताइन्।

उनले नेपालका ठेकेदारले समयमा काम गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरूको भरमा काम गर्न दनिे हो भने धेरै समय लाग्ने बताइन्।

पार्क नर्मिाण भएको खण्डमा रोजगारीको अवसर सर्जिना गर्ने थलो बन्ने आशा स्थानीय नेतृत्वले गरेका छन्।

ओलीले पार्क नर्मिाणको अवध ितथा नर्मिाण भइसकेर सञ्चालनका बेला हजारौँले रोजगारी पाउने आशा व्यक्त गरे।

उनले भने, ूयो एउटा अवसर हो। दमक त स्थान मात्र हो। अवसर सबैका लाग िहुन्छ।ू

ूरोजगारी नपाएकाहरूलाई राम्रो अवसर बन्नेछ। यहाँका उत्पादन वश्वि बजारमा पुर्‍याउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ।ू

कमल गाउँपालकिाकी काफ्लेले स्थानीयवासीको जीवनस्तर उठाउनका लाग िराम्रो थलो बन्ने आशा व्यक्त गरन्।ि

उनले भनन्,ि ूयो सङ्गिो देशलाई नै फाइदा दनिे थलो हुन्छ।