पररष्ट्रमन्त्रीसँग नर्वेली राजदूत तोरुन ड्रमडालको भेटवार्ता