मादलमा सेनाको विश्व रेकर्ड ; एकैपटक पाँच सय ५५ वटा मादल बजाए