फागुन १८ गतेदेखि पृथ्वी राजमार्ग बन्द गरी भीर काट्ने