भारतमा सिख पृथकतावादीको खोज जारी, अठहत्तर जना पक्राउ