नोटमा केरमेट गरे कारवाही हुने

maitrinews

काठमाडौं । अबदेखी नोटमा केरमेट गर्ने वा कुनै कुरा लेखे कानुनी कारवाही हुने भएको छ ।
फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ बारे छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनले नोटमा केरमेट गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रतिवेदनले प्रस्तावित गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७३ को दफा २६३ मा बैँक नोट वा सिक्का जलाउन, गाल्न, च्यात्न वा बैँक नोटमा कुनै खालको केरमेट गर्ने वा लेख्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा उपदफा २ र ३ प्रतिवेदनमा थप गरिएको छ । यसअधि सो दफाहरु प्रतिवेदनमा थिएनन् । सो प्रतिवेदनको उपदफा २ मा ‘कसैले बैँक नोटमा लेख्न वा कोर्न हुँदैन । ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी,उपदफा ३ ले बैंक नोटमा केरमेट गर्ने वा फोर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक नोट सम्बन्धी अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएकाले सोसंग संबन्धीत विभिन्न निर्देशनहरु राष्ट्र बैँकले दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैँकले सबै बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नोटको बण्डलमा स्टिच नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।