आज नेपाल संवत ११४३ नव वर्षको उपलक्ष्यमा संधै झै बसन्तपुर क्षेत्रबाट प्रारम्भ हुने भिन्तुना र्यालीका केही तस्बिरहरु

आज नेपाल संवत ११४३ नव वर्षको उपलक्ष्यमा संधै झै बसन्तपुर क्षेत्रबाट प्रारम्भ हुने भिन्तुना र्यालीका केही तस्बिरहरु