रु. दुई करोडको कारोबार गर्दै सकियो शुक्लागण्डकी महोत्सव