भक्तपुर श्री माधवनारायणका पुरुष ब्रतालुहरु “दुंदायगु” गर्दै (तस्बिरहरू)

आइतबार भक्तपुर श्री माधवनारायणका पुरुष ब्रतालुहरु दरवारस्क्वायरस्थित “सिनमं तुलेगु” ( गुल्टिदै ) “दुंदायगु” ( शरीरले बाटो नाप्दै ) गर्दै । (तस्बिरहरू)